SONGDALEN UNGDOMSSKOLEUngdomsskolen

Ungdomsskolen2Bak Songdalen Ungdomsskole er det en fin strekning med åpent terreng.

Elva har gode strømforhold, fine groper og et spennende brekk i enden av området.