Fiskekort

Fiskekortet gjelder for alle områder i elva som er åpnet for allment fiske gjennom kortsalg. Båtfiske er kun tillatt for rettighetshaverne.

Kortselgere 

På nettet: www.scanatura.no

Grønberg Sport i Kristiansand

logo

Tappen shell-stasjon på Nodeland 

Ikke glem å betale fiskeravgiften, du kan gjøre det HER.

Fiskekort er ikke gyldig uten: 

 • Gyldig legitimasjon
 • Betalt statens fiskeavgift

Fangstrapportering

 • Enhver fisker har lovpålagt plikt til å rapportere fangst.
 • All fangst, også null fangst, skal rapporteres kontinuerlig. Dette gjelder spesielt årskort og grunneierkort.
 • Gjenutsatt fisk skal også rapporteres som gjennutsatt.

En mest mulig korrekt fangststatistikk er svært viktig for å få en god forvaltning av elva. Fangstrapport kan leveres på www.scanatura.no.


 Regler

Regler

Laksefiske: 15.07 – 31.08
Sjøørret fiske: 01.06 – 15.09
Dagskvote er 1 laks under laksefiske, og dagskvote på 2 sjøørret hele sesongen. Minstemål for sjøørret er 35 cm, og 40 cm for laks.

All laks utenom laksesesongen skal settes ut. Fisk som åpenbart ikke kan overleve, skal overleveres oppsynet for kontroll. Fisketider og kvoter er offentlig regulert i lov om laksefiske, og brudd på dette blir politianmeldt og straffet ved bøter i henold til fastatte satser. Fiskeren vil også få inndradt fiskekortet og bli bortvist fra elva.

Det anbefales på det sterkeste å sette ut igjen gyteklar fisk, både av sjørret og laks. Dette kjennetegnes først og frems ved mørke brune/svarte farger og fargemønster på fisken. Hannfisken vil ha en markant krok foran på kjeven. Gytemoden fisk ha svært liten matverdi, men den har en enorm verdi for bestanden i elva.

Døgnkvote og tillat redskap 

FlueFiske er tillatt med flue, sluk og mark. Det er forbud mot bruk av mark i perioden 01.06 – 15.07, og fra 01.09 – 15.09. Etter 31.08 er det ikke lov å bruke mer enn en treblekrok uansett redskap. Døgnkvote er to anadrome fisk fra 15.07 til 31.08. Dette innebærer at man i denne perioden kan ta to laks, to sjøørret eller en av hver. Øvrig tider er det kun tillatt å ta to sjøørret. All laks som fanges før og etter dette skal settes mest mulig uskadd tilbake i elva. Dersom fisken er for skadet til å overleve, skal oppsynet kontaktes og fisken leveres til dem. Denne blir deretter gitt til grunneier. Fisket skal deretter opphøre. Dette gjelder for laks i september, og for kvoten generelt gjennom hele sesongen.

Retningslinjer ved fiske og opphold langs elva

 • Begynn fisket øverst i sonen/fiskeplassen eller der det er naturlig å begynne.
 • Begynn fisket overfor fisker som allerede står i elva. Står en fisker øverst på den strekningen du ønsker å fiske, vent da til vedkommende har fisket et stykke nedstrøms før du går ut i elva overfor.
 • Vis hensyn ved ferdsel langs dyrka mark, innmark og nær begyggelse.
 • Kast ikke snørevaser, søppel og annet avfall ute i naturen.
 • Ikke fell trær eller bryt kvist og ungtrær.
 • Bålbrenning er ikke tillatt i perioden 15.04 – 15.09.

Vær på vakt mot fiskesykdommer!

Stopp spredning av fiskearter! Unngå spredning av lakseparasitten Gyrodactilus Salaris. Sørg for at alt fiskeutstyr (håv, snøre, krok m.m.) er fullstendig tørt før du bruker det i nye vassdrag. Det samme gjelder støvler, vadere og båter. Dersom du nylig har brukt fiskeutstyret i andre vassdrag må alt desinfiseres. Bruk gjerne kloroppløsning (2,5-5ml pr. 10l vann). Alternativt kan det brukes “Virkon S” som selges på Felleskjøpet. Dette tar knekken på Gyrodactilus, og er et skånsomt middel som egner seg der man ikke ønsker å bruke klor (klor har blekingseffekt). Middelet selges som pulver i pose.