Søgne- og Songdalselva hadde før forsuringen startet, et godt fiske etter laks og sjøaure. Den opprinnelige laksestammen døde ut, men sjøauren overlevde forsuringen og elva ble etter hvert kjent som ei svært god elv for fiske etter sjøaure. Mange års kalking av sidebekkene, og generelt bedre vannkvalitet, har ført til at elva i dag produserer laks. De siste årene er det tatt flere storlaks i elva, og det blir nå tatt mer laks enn sjøaure, målt i antall kilo. Elva er biotopisk unik, den er ikke regulert, og fisken kan bevege seg uhindret fra utløp og opp til elvas utspring i underåsen.

Om_elva

Prestneset, ved Rismyr

Elva har et relativt lite nedbørsfelt og er en typisk flomelv. Hvis vannføringen er høy i august og september, kan oppgangen av sjøaure være svært god, og nattfiske etter sjøauren kan gi mange spennende opplevelser. Dette er en av de få elvene på Sørlandet der du kan fiske ut september. Elva kan stige og synke svært fort, men forholdene er normalt best når den renner på mellom 10 og 25 m3. Vannstanden kan sjekkes på NVE sine hjemmesider, der den oppdateres hver time. Du ønskes med dette et spennende fiske i en utfordrende elv, og husk å vise hensyn til innmark og hustomter.