NESVAHØLEN OG JENSHØLEN

Dette er en fin strekning med kraftig vannføring over et langt brekk, og det er ofte høy aktivitet når laksen og sjøørreten skal oppover elva.

JenshølenJenshølen2Jenshølen3