LANDBRUKSSKOLEN

Dette er elvas eneste hindring for fisken, og området kan derfor være en god oppsamlingsplass for laks og sjøørret. Plassen er lett tilgjengelig fra innkjørsel til landbruksskolen.Landbruksskolen