Toftelandshølen

På nedsiden av toftelandsbroa går det et fint brekk som leder ut i en større høl. Vi gjør oppmerksom på at det kun er lov å fiske fra østsiden, og at det ikke skal parkeres på grusplassen på vestsiden av broa.Toftelandsbroa